Ο Μύθος του SPF

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ SPF

Απορροφητικά, οργανικά φίλτρα ηλιακού φάσματος

    • Τα απορροφητικά φίλτρα ηλιακού φάσματος παγιδεύουν την ενέργεια της ακτινοβολίας UV, η οποία αλλάζει τη μοριακή δομή τους. Τότε, τα μόρια φίλτρων ηλιακού φάσματος απενεργοποιούνται. Τα περισσότερα φίλτρα απορροφούν μόνο τις ακτίνες UV-B και όχι τις UV-A. Λίγα ίσως να είναι αποτελεσματικά και για τις ακτίνες UV-B και για τις UV-A, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα συχνά είναι ελλιπής προστασία από τις ακτίνες UV-A.
    • Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άλλα χημικά, τα οποία είναι εν μέρει αποτελεσματικά μόνο ενάντια στις ακτίνες UV-A, παρέχοντας ελάχιστη προστασία ενάντια στις ακτίνες UV-B. Πολλά οργανικά φίλτρα ηλιακού φάσματος μπορεί να μετατραπούν σε ελεύθερες ρίζες, αφού αδρανοποιήσουν την ακτινοβολία UV. Εφόσον ένα χημικό φίλτρο έχει απορροφήσει την ενέργεια UV, αδρανοποιείται και αδυνατεί να προστατεύσει το δέρμα περαιτέρω, αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να προκαλέσει περισσότερη φθορά αν απορροφηθεί.
    • Να λοιπόν γιατί τα αντηλιακά πρέπει να ανανεώνονται τακτικά, κάθε 1½ με 2 ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα αντηλιακά φίλτρα που έχουν απορροφηθεί καθώς και το δέρμα. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε επιπρόσθετα αντιοξειδωτικά στο βάθος του δέρματος.

Αντιοξειδωτικά σε ρόλο αντηλιακών

    • Το υπεριώδες φως είναι μια ισχυρή ενεργειακή ακτίνα αποτελούμενη από ενεργειακά «πακέτα», γνωστά ως φωτόνια, τα οποία εισχωρούν στο δέρμα και τα οποία μπορούν να καταστρέψουν μόρια σε σημαντικές κυτταρικές δομές. Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη με τη ριζική αλλοίωση της ενέργειας του μορίου. Τα φωτόνια είναι σε θέση να απομακρύνουν ηλεκτρόνια από κάποια από τα άτομα του μορίου, το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται σε ασταθή ελεύθερη ρίζα και πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση δραστηριότητας ελεύθερων ριζών.
    • Τα αντιοξειδωτικά καθώς δύνανται να απορροφηθούν στο δέρμα, θα βρίσκονται εκεί σε ετοιμότητα, ώστε να εξουδετερώσουν τις ελεύθερες ρίζες που θα εμφανιστούν. Μπορούν να φανούν χρήσιμα ακόμα και μετά από ηλιακό έγκαυμα. Τα αντιοξειδωτικά αντιπροσωπεύουν την πιο εξεζητημένη και εκσυγχρονισμένη μέθοδο ελαχιστοποίησης της φθοράς από την έκθεση σε ακτινοβολία UV. Η συμπλήρωση από το στόμα βοηθάει επίσης το δέρμα.